Algemene voorwaarden – DNR 2011

Alle werkzaamheden,zowel zakelijk als particulier, worden verricht conform de standaardregelingen zoals vermeld in De Nieuwe Regeling 2011 (herzien juli 2013). De Nieuwe Regeling 2011 is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. De regeling is eenduidig, transparant en op de toekomst gericht en ontwikkeld door BNA en ONRI. De DNR 2011 en de Model Basisopdracht wordt u bij een offerte meegezonden, of u kunt deze opvragen.