herbestemming2019-02-11T23:51:56+00:00

kansen zien en benutten

Binnen de transformatie van bestaande gebouwen ligt een belangrijke opgave voor nu en de toekomst. Door veranderingen in de samenleving en technologie wijzigt ons gebruik en behoefte van bestaande gebouwen. Indien gebouwen hierin niet mee kunnen onstaat leegstand of sloop. Door nieuwe kansen te zien en te benutten voor deze gebouwen wordt de levensduur verlengd en wordt nieuwe waarde toegevoegd. Een goede herbestemming start met een uitgebreide analyse van het bestaande gebouw, de kansen en bedreigingen en het toekomstig gebruik . Op basis van deze analyse worden financiën inzichtelijk gemaakt: wat zijn de met de herbestemming gemaakte kosten en opbrengsten. Op basis van de beiden analyses krijgt de herbestemming en het ontwerp vorm. Ruimtelijke worden de potenties van het bestaande gebouw benut en wordt architectonisch gekeken naar hoe het karakter van het bestaande gebouw te versterken of te veranderen door de herbestemming.