Onderwijs2019-02-12T08:25:52+00:00

van onderwijsvisie naar prettige leeromgeving

Binnen onderwijsopgaves adviseren en ontwerpen we mee aan het realiseren van een gebouwconcept wat recht doet aan de onderwijsvisie en waarin aspecten als identiteit, flexibiliteit, toekomstbestendigheid en veiligheid gewaarborgd zijn.

We hebben ervaring met de soms krappe onderwijsbudgetten en weten door goede keuzes zo veel mogelijk ruimtelijk rendement te creëren. In het gehele ontwerpproces zullen we zowel inzoomen als uitzoomen om de gewenste doelstellingen te kunnen realiseren. Doet het ontwerp recht aan alle gebruikers? Zijn de gerealiseerde ruimtelijk relaties te optimaliseren? Is flexibiliteit voor nu en de toekomst gewaarborgd? We treden met alle gebruikers in overleg en vertalen de wensen in concrete oplossingen. Gedurende het bouwproces bewaken we de kwaliteit en budget opdat uiteindelijk een duurzaam gebouw binnen de gestelde kaders gerealiseerd wordt, waar het prettig is te verblijven voor zowel leerlingen als docenten en waar een leerling zich mee kan identificeren.