Onderwijs in een prettige leeromgeving

Bij het ontwerp van een schoolgebouw of onderwijsinstelling zijn de soms krappe onderwijsbudgetten voor ons een uitdaging om tot de gewenste doelstelling te komen. Aspecten als identiteit, flexibiliteit, toekomstbestendigheid en veiligheid moeten gewaarborgd zijn. We treden met alle gebruikers in overleg en vertalen de wensen in concrete oplossingen. Tijdens het gehele bouwproces bewaken wij de kwaliteit en het budget, zodat uiteindelijk een duurzaam gebouw gerealiseerd wordt. Een gebouw waar het prettig is te verblijven voor zowel leerlingen als docenten.