Renovatie & Restauratie

Bij een steeds voller gebouwd land en de steeds grotere vraag naar duurzame gebouwen, wordt renovatie en restauratie een belangrijk onderwerp. Door de kansen die zich al bevinden in bestaande gebouwen en nieuwe kansen te creëren, kan de levensduur van de gebouwen verlengd worden. Eerst wordt een uitgebreide analyse gemaakt om te kijken wat de kansen en mogelijkheden zijn, waarna het ontwerp gemaakt wordt. Bij het ontwerp worden de potenties van het bestaande gebouw zo optimaal mogelijk benut, terwijl architectonisch gekeken wordt hoe het oorspronkelijke karakter van het gebouw behouden kan blijven.