Project Description

05 07 2019

Heiwerk gereed voor stadswoning Enkhuizen

Op een prachtige locatie in de historische binnenstad van Enkhuizen is kort geleden gestart met de bouw van een bijzondere stadswoning aan het Zuiderkerkplein. Het ontwerp is geïnspireerd op de al aanwezige bebouwing en het zicht op de Zuiderkerk. Deze locatie maakt onderdeel uit van ‘beschermd stadsgezicht’ en heeft een hoge archeologische waarde, waardoor er een lang traject aan vooraf is gegaan. Het was een uitdaging om een compacte stadswoning te ontwerpen, waarbij het historische en archeologische aspect niet in gevaar zou komen. Mede dankzij goed overleg en medewerking binnen alle betrokken partijen, is dit gelukt!

Er wordt archeologisch-vriendelijk gebouwd. Er is gebruik gemaakt van een trillingvrije heimethode om mogelijke schade aan belendende panden te voorkomen. De fundering verdiende specifieke aandacht om de archeologische waarde van de bodem te behouden. In nauw overleg met Archeologie West-Friesland, Bouwadvies WFO en de gemeente, is dit mogelijk gemaakt.