Kansen zien en benutten

Door veranderingen in de samenleving en technologie voldoen bestaande gebouwen vaak niet meer aan de gebruikers-, duurzaamheids- en/of bouwbesluit eisen. Hierdoor ontstaat leegstand of zelfs sloop. Door nieuwe kansen te zien en te benutten, wordt de levensduur van deze gebouwen verlengd en wordt nieuwe waarde toegevoegd. Een goede herbestemming van zo’n gebouw start met een uitgebreide analyse. Op basis hiervan wordt duidelijk wat de kosten en opbrengsten zijn van de herbestemming. Bij het ontwerp worden de potenties van het bestaande gebouw zo optimaal mogelijk benut. Architectonisch wordt gekeken hoe het karakter van het gebouw behouden of zelfs versterkt kan worden.