Proclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en /of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Nieuweboer Architecten staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Nieuweboer Architecten niet gebruikt voor het aangaan verplichtingen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u dit mailen naar info@nieuweboerarchitecten.nl