Project Description

Afgelopen week is de omgevingsvergunnings aanvraag voor vier woningen in Bangert en Oosterpolder te Hoorn beoordeeld door de welstandscommissie. Deze waren evenals het supervisieteam erg positief over het ontwerp en gaven hun complimenten over de eigenheid en originaliteit van het ontwerp. Door het relatief kleine blokje van 4 woningen meer als een gebouw te ontwerpen, dan als individuele panden, en de eigenheid te zoeken in de dakrand met zijn verspringingen, ontstaat een gebouw waarin een groter gebaar te maken is, dan bij een benadering van 4 individuele woningen.