Visie2019-02-04T21:48:34+00:00

Visie

Architectuur

Nieuweboer Architecten is een architectenbureau met een pragmatische inslag. In het ontwerpproces komt een gebouw tot stand als resultante van programma, dialoog, onderzoek en context. Door verschillende varianten te onderzoeken en deze te bespreken en te toetsen aan het budget wordt het ontwerp verder gebracht. In het ontwerpproces worden zoveel mogelijk krachten gebundeld opdat het ontwerp zowel ruimtelijk, financieel als logistiek een optimum is, waarbij de ruimtelijke potenties van de locatie en de omgeving worden benut. Dit ruimtelijke optimum wordt verder ontwikkeld tot een gebouw. Door onderzoek van proportie, schaal, ritmiek, licht, ruimte, ervaring, textuur en context ontstaat een gebouw, wat een eigen logica heeft. Een gebouw wat past op zijn plek. Soms heel ingetogen, soms sterk contrasterend met zijn omgeving, maar altijd vanzelfsprekend.

Stedenbouw

Zonder een stedebouwkundig goede inpassing is het moeilijk om tot goede architectuur te komen. Architectuur is geen geisoleerde discipline. Daarom wordt het plan altijd beoordeeld in zijn stedenbouwkundige context. We zijn gewend te werken in zowel stedelijke als landelijke context.

Duurzaamheid

Als architectenbureau zijn we een belangrijke schakel in het tot stand komen van een duurzaam gebouw. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase richten we ons op duurzaamheid. Door energieverliezen te beperken, alternatieve energiebronnen te benutten, CO2 productie en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, herbruikbare  materialen toe te passen dragen onze gebouwen bij aan een duurzame samenleving. Een gebouw heeft invloed op de gezondheid van zijn gebruikers. Door gebouwen te voorzien van goed akoestische, licht-,lucht-  en visuele kwaliteit  ontstaan prettige gebouwen om in te wonen en werken, voor nu en vele generaties na ons.

Integraal ontwerpproces

We sturen adviseurs aan voor verschillende disciplines zoals constructie, bouwfysica, brand en installaties. Als architect zijn we hierin de spil in het web, waarin we u gedurende het volledige proces kunnen ontzorgen en bijstaan. Adviseurs worden in een vroeg stadium betrokken opdat uitdagingen in een vroeg stadium worden onderkend.

Kwaliteit en kosten

De bouwkundige kosten in een bouwopgave vormen vaak de hoofdsom van de totale investering. Hoe een gebouw zo optimaal mogelijk te realiseren binnen zo beperkt mogelijke kosten is hierbij van cruciaal belang. Dit heeft betrekking op de vormgeving van een gebouw, maar ook op het bouwsysteem, de gevelbekleding, constructie etc. Kennis hebben van deze systemen en hun actuele kosten is hierbij belangrijk. Door in het begintraject de juiste keuzes te maken kunnen we het ontwerp financieel optimaliseren, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Innovatie

Binnen zowel de utiliteitsbouw als woningbouw werken we opgaves middels BIM uit. We gebruiken het BIM model zowel voor tekenwerk, uittrekstaten en visualisaties. Door het werken met een Bouw Informatie Model (BIM) worden problemen eerder gelokaliseerd en zijn deze beter op te lossen. De kans op faalkosten wordt door het werken met BIM aanzienlijk verminderd. Het model dient als basis voor externe partijen , waardoor de integrale samenwerking wordt versterkt.

Netwerk-adviseurs/samenwerking

Door de jaren heen hebben we een betrouwbaar netwerk van adviseurs verzameld, welke ons adviseren op het gebied van onder andere constructie, brandveiligheid en installaties. We delen met hun korte lijnen en zijn daardoor snel in staat om te schakelen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als Architectenbureau vinden we het belangrijk om naast het werkveld ook een bijdrage te leveren aan de omgeving om ons heen. Al meer dan 25 jaar zijn we hoofdsponsor van Nieuweboer Architecten Zaalvoetbal. Daarnaast ondersteunen we diverse lokale initiatieven en doelen.