Visie

Architectuur
Nieuweboer Architecten is een architectenbureau met een doelgerichte aanpak. In het ontwerpproces worden varianten onderzocht, besproken en getoetst aan de wensen en het budget van de opdrachtgever. Krachten worden gebundeld opdat het ontwerp zowel ruimtelijk, financieel als logistiek optimaal is. Ruimtelijke potenties van de locatie en de omgeving worden benut en verder ontwikkeld tot een gebouw. Een gebouw dat past op zijn plek.

Stedenbouw
Om tot goede architectuur te komen wordt een plan altijd beoordeeld in zijn stedenbouwkundige context. In zowel stedelijke als landelijke omgeving zien wij dit als een belangrijk onderdeel van het bouwproces.

Duurzaamheid
In ieder fase van het bouwproces richten wij ons op duurzaamheid. We streven naar minimaal energieverlies, vermindering van CO² productie en zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Door het benutten van alternatieve energiebronnen, hergebruik van materialen en materialen toepassen uit de omgeving, dragen onze gebouwen bij aan een toekomstbestendige samenleving. Door goede akoestische, licht-, lucht- en visuele kwaliteit, ontstaan prettige gebouwen om in te wonen en te werken, voor nu en vele generaties na ons.

Kwaliteit en kosten
Een gebouw zo optimaal mogelijk, binnen zo beperkt mogelijke kosten te realiseren, is van cruciaal belang. De vormgeving van een gebouw, het bouwsysteem, de gevelbekleding, constructie etc. speelt hierbij een belangrijke rol. Door in het begintraject de juiste keuzes te maken kunnen we het ontwerp financieel optimaliseren, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Innovatie
Binnen zowel de utiliteitsbouw als de woningbouw werken wij met het Bouw Informatie Model (BIM). Door het werken met BIM worden problemen sneller gelokaliseerd en opgelost. De kans op faalkosten is aanzienlijk minder en het versterkt de samenwerking met externe partijen.

Netwerk en samenwerking
Door de jaren heen heeft ons bureau een betrouwbaar netwerk opgebouwd van adviseurs. In een vroeg stadium van het bouwproces, schakelen wij hun expertise in op het gebied van o.a. constructie, bouwfysica, brand- en veiligheidsinstallaties. Door het delen van kennis en de korte lijnen, worden mogelijke uitdagingen op tijd onderkend. Zo wordt de opdrachtgever veel denkwerk en zorg bespaard.

Sponsoring
Als Architectenbureau vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen. Al meer dan 30 jaar zijn we de hoofdsponsor van Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten en daarnaast ondersteunen we diverse lokale initiatieven.